16 Ağustos 2017

Arı Sütü Üretiminde 2017 Yılı Değerlendirmesi.


Yerli Arı Sütü Üretiminde 2017 Yılı Değerlendirmesi.                Türkiye’nin birçok yerinde 2016 yılı yazı ve sonbaharı  arıcılık için hiç de iyi geçmedi. Kurak geçen yaz ve sonbaharda  polen sıkıntısı oluştu. Arıların protein ihtiyacını karşılayan polenin az olması arıların yavru üretimini azaltmasına neden olurken aynı zamanda da arı sağlığını olumsuz etkiledi. Kışa kuvvetli ve genç arılar ile girilmesi gerekirken, kadro kaybı yaşayan ve zayıf arılarla girildi. Arıların bir kısmı kışa dahi giremeden yok oldu. Kış aylarının geçmiş yıllara göre daha sert geçmesiyle Türkiye’deki arıların yarısı kaybedildi. Kıştan çıkabilen arılar ise zayıftı.      

                İşletmemizde 2016 yılında yaklaşık 110 arı (başlatıcı,besleyici ve destek koloniler) ile arı sütü üretimi yapıldıktan sonra kışa 160 arı ile girdik ve %15 kayıpla çıktık.

                2017 yılında arı sütü üretimimizi arttırmak istediğimiz ve Muğla arısını arı sütünde denemek istediğimiz için Mart ayında Aydın ilinden 3 ayrı işletmeden arı alarak arı sayımızı arttırdık.    
                Planlamamızı 120 besleyici koloni üzerinden yaparak hazırlıklarımızı yaptık.

                25 Nisan’da ilk kurtçuk aktarımı ile arı sütü üretimine başladık.

                2017  yılını daha iyi değerlendirebilmek için 2016 yılı verilerine şöyle bir göz atalım.

                2016 yılında 80 besleyici, 30 civarında da başlatıcı ve destekleyici olmak üzere 110 arı ile 20 Nisan’da arı sütü üretimine başlayıp, 10 Temmuz günü sonlandırarak, 81 günde 78 hasat yapmıştık. Hasat odasında 3, arı başında ise 1 kişi olmak üzere 4 kişi çalışmıştık. Geçen yıl aldığımız arı sütü miktarı ile çıta, çerçeve ve sezon ortalamaları aşağıdaki tablodadır.


                2016 yılında bir kovandan 385 gram, toplamda 80 besleyici kovandan 30,8 kilo arı sütü hasadı yapılmıştır. 

                2017 yılı 120 besleyici, 40 civarında da başlatıcı ve destekleyici olmak üzere 160 arı ile 25 Nisan’da arı sütü üretimine başlayıp 31 Temmuz günü sonlandırarak, 98 günde (bayram arası nedeniyle) 91 hasat yaptık. Hasat odasında 4, arı başında ise 1 kişi olmak üzere 5 kişi çalışmıştık. Aldığımız arı sütü miktarı ile çıta, çerçeve ve sezon ortalamaları aşağıdaki tablodadır.

                2017 yılında bir kovandan 490 gram, toplamda 120 besleyici kovandan 58,8 kilo arı sütü hasadı yapılmıştır. 

                Arı sütü üretiminde yapılanların bir kısmına ve bu verileri nasıl elde ettiğimize biraz bakalım.

                120 besleyici kovanla çalışan bir arı sütü üretim işletmesinde her gün 60 arıdan arı sütü hasadı ve bu alınan sütlerden boşalan çerçeve ve çıtalara kurtçuk aktarımı yapılır. İşletmemizde 4 çıtalı çerçeve kullandığımız, her çıtada 18 ana arı gözü (memesi) olduğundan, hasat sonrasında her gün 4320 kurtçuk aktarımı yapılır.

                Kovanlardan toplanarak hasat odasına gelen bu çerçevelerden çıtalar çıkartılır. Tutmuş ve beslenen ana arı adaylarının olduğu gözlerdeki mum çıkıntıları kesilirken tek tek sayılır. Aktarılan kurtçukların hasat edilme yüzdeleri buradan çıkar.

                Hasat sonrasında alınan süt hassas terazide tartılır ve günlük alınan süt miktarı tespit edilir. Bir kovandan alınan arı sütü miktarı ise günlük alınanın hasat edilen kovan sayısına bölünmesi ile bulunur. Bir gözden alınan arı sütü miktarı ise o gün alınan arı sütünün tutmuş ve hasat edilen göz sayısına bölünerek bulunur.

                Bu veriler her gün alınarak bilgisayarda Excel tablosuna ilave edilir. Aşağıdaki tabloları bu şekilde topladığımız verilerle oluşturduk.     

Bir kovandan alınan arı sütü sezon ortalaması 10,7 gram.

Bir günde alınan arı sütü sezon ortalaması 646 gram. 

  1 gözden alınan arı sütünde sezon ortalaması 0,24 gram.
                Aktarılan kurtçukların hasat edilme yüzdelerinin sezon ortalaması %62 olmuştur. Başlatıcılardan alınıp besleyici kovanlara verilen çerçevelere bakıldığında kurtçukların kabul görme oranı genellikle %80-90 arsında olmakta ama besleyici kovanlarda bunların bir kısmı temizlenerek oran düşmektedir.

                Sonuç olarak 120 besleyici, 40 başlatıcı ve destek kolonilerle, 98 günde toplam 58,8 kilo arı sütü elde ettik. Bir besleyici kovan başı 490 gram. Türkiye ortalamasına bakarsak aldığımız bu arı sütü miktarı gayet iyi aslında ama daha da iyisini yapmamız gerekir.


                Önümüzdeki sezon bir besleyici kovandan alınan arı sütü miktarını arttırma hedefindeyiz.  

Hiç yorum yok: