16 Ekim 2017

45. APIMONDIA ULUSLARARASI ARICILIK KONGRESİ İSTANBUL 2017

45. APIMONDIA
ULUSLARARASI ARICILIK KONGRESİ İSTANBUL 2017


                45.Apimondia uluslararası arıcılık kongresi 29 Eylül/4 Ekim tarihleri arasında İstanbul kongre merkezinde yapıldı. Organizasyon firmasından aldığım bilgilere göre kongreye 127 farklı ülkeden 3600  yabancı ve 9400 yurt içinden olmak üzere toplam 13 000 kişi katıldı. 73 ülkeden poster ve sözlü olarak bilimsel sunum yapıldı. Fuar alanında ise toplam 60 ülkeden farklı ölçülerde 180 stantta 212 firma yer aldı.

                Bu zamana kadar yapılmış Apimondia kongreleri içinde katılımın en fazla olduğu kongre İstanbul’da yapılan oldu. Uzun süredir katılımın fazla olması için çalışmalar yapılıyordu ve sonunda devlet desteklerinden kesinti yapılması devreye sokularak kongre birlik üyelerine ücretsiz hale getirildi. Açıkçası yerli katılımın çok daha fazla olacağı ve bazı olumsuzlukların yaşanabileceğini düşünüyordum ama böyle olmadı. Katılım fazlaydı ama kongre salonunun büyük olması ve organizasyonda fazla aksaklık olmadığından bu yoğunluk hissedilmedi.

                127 ülkeden 3600 yabancı katılımcının kongreyi takip etmiş olması da Apimondia/İstanbul 2017 kongresinin diğer ülkelerdeki firma ve arıcıların olumlu beklentilerinin olduğunu gösterir. 

                Kongrenin ilk günü bilimsel sunumlar olmadığı için fuar alanını gezmeye çalıştım. Büyük olan A salonunda bazı firmalar ve değişik firmaların tek çatıda toplandığı ülke stantları fuara özel olarak yapılmış ve fuarı görsel olarak güzelleştirmişti. Bunun yanında diğer fuarlardan pek farkı yoktu.

                Fuar alanına içerik olarak bakacak olursak. Brezilya standında toplanan firmaların çoğu değişik renklerde propolis tanıtımı ve satışı yapıyorlardı. Brezilya’nın bize göre farklı propolis toplama tekniği var. Kovanların kuluçkalık ve ballık yanlarına uzunlamasına açılan yaklaşık 2 cm yüksekliğindeki  kanalları arıların propolis ile kapatılması sağlanıyor ve buradan kazınarak alınıyor. Bir kovandan 600 ila 1000 gram propolis topladıklarını söylüyorlar. Fiyatları da bize göre hayli yüksekti.

                Fuar alanının C salonunda daha çok ufak stantlar vardı ve burada daha çok Doğu Asya’dan gelen firmalar bulunuyordu. Bizim fuarlarda görmediğimiz bir çok ürün buralarda sergileniyordu. Burada arıcılıkta kullanılan ufak ekipmanlar yanında, işlenmiş arı ürünlerini görmek mümkündü. Bunlardan bazıları propolis kapsülleri, liyofilize arı sütü, toz larva, propolis reçinesi(çözdürüldükten sonra alkolü uçurulan propolis özü) ve taze arı sütüydü.

                    Arı sütü üretimi yaptımız için arı sütü ve bununla ilgili ekipmanlar ilgimizi daha çok çekti. Çinli bir firmanın yapmış olduğu otomatik kurtçuk aktımı yapan ve otomatik süt hasadı yapan makineleri inceleme fırsatı bulduk. Bu makineler ülkemiz arıcılığında yapılan arı sütü üretimine şimdilik uygun değil.Yarışmaya katılan ballarda bu salonda sergilendi.
               
                Apiterapi, Arı Biyolojisi, Arı Sağlığı, Arıcılık Ekonomisi, Arıcılık Teknoloji ve Kalite, Kırsal Kalkınma İçin Arıcılık, Polinasyon ve Arı Florası olmak üzere 7 ana başlıkta toplanan bilimsel sözlü sunular 4 gün boyunca, 4 salonda, genellikle İngilizce olarak yapıldı. İngilizce bilmeyenler sunumları her salonda yapılan çevirilerden kulaklıklarla takip ettiler. Programda olan 279 bilimsel sunumdan çok azının sunumu yapılmadı. Ülkemizde geçmiş yıllardaki kongrelerde aynı kişilerin ve aynı konuda yapılmış sunumları bu kongrede vardı.
                Balın Taklit Edilmesi ve Sahtecilik, Yerel Arıların Korunması ve Genetik Kirlilik, Arı Sağlığı ve Daha İyi Arı Yetiştirme ile Pestisit ve Antibiyotik Kirliliği konuları yuvarlak masa toplantılarında tartışıldı.  Yuvarlak masa toplantılarında bu konular dışında Kıtalar Konuşuyor (Avrupa, Afrika, Asya, Kuzey-Güney Amerika, Okyanusya) oturumlarında kıtalara ait sorunlar tartışıldı ve bu toplantıların sonuçları bir salonda katılımcılara açıklandı.

                Kongrenin program kitapçığında Apiterapi, Arı Biyolojisi, Arı Sağlığı, Arıcılık Ekonomisi, Arıcılık Teknoloji ve Kalite, Kırsal Kalkınma İçin Arıcılık, Polinasyon ve Arı Florası olmak üzere 7 ana başlıkta toplanan 274 poster sunumu yapılacağı yazılıyor ama poster sunumlarının bir kısmının yapılmadığını gördüm. Diğer kongrelerde de poster sunumları çok ilgi görmüyordu ama bu kongrede poster sunumlarının İngilizce olarak yapılması ve az sayıda poster sunumunun yerinde olması bu alana ilgiyi daha da azaltmış.

                Kongrenin son günü teknik gezi kapsamında Beykoz ve Şile’ye iki ayrı gezi düzenlendi. Beykoz turunda örnek arılık olarak Saim Ahmet Gürel arılığına gidildi. Daha sonra Anadolu Kavağında tekne turu sonrasında Beykoz belediyesinin düzenlediği bal festivaline gidildi.


               
                Şile turunda misafirlere bölge den bir arılık ile Türkiye'nin değişik bölgelerinden getirtilen Anadolu, Kafkas ve Muğla arılarının olduğu arılık gezdirilmiş.


                APİMONDİA GENEL KURULU:
                Kongrenin ikinci günü (30 Eylül) Apimondia genel kurulunun ilk oturumu yapıldı. Uludağ Arıcılık Derneği Apimondia’ya üye olduğu için delege olarak genel kurula katıldım. Apimondia yönetimindeki süresi dolan üyelerle ilgili seçimler yapıldı ve 2021 Apimondia kongresinin yapılacağı ülke için aday olan 4 ülke (Rusya, Danimarka, Slovenya, Sırbistan) tanıtım yaptı. 
                Apimondia genel kurulunun ikinci oturumu kapanış ile birleştirilerek 3 Ekim günü yapıldı.
                İkinci oturumda 2021 Apimondia kongresinin yapılacağı ülke için seçim yapıldı ve Rusya kazandı. 2021 Apimondia kongresi Rusya federasyonuna bağlı Başkurtistan Özerk Cumhuriyetinin başkenti Ufa’da yapılacak.

                Sonuç olarak kongrenin yapıldığı salon yeterli ve iyiydi, bilimsel sunumlarda yapılan tercümeler iyiydi, organizasyonda aksaklık görmedim, iyiydi, kısacası başarılı bir kongreydi. Apimondia’da kongreden memnun kalmış olmalı ki kapanış konuşmasında başkan Philip McCabe kongre için “fantastik “ ifadesini kullandı.

                Ufak tefek aksaklıklar olmadı mı? Muhakkak oldu ve görmediklerimizde olmuştur ama bu kadar büyük ve başarıyla geçmiş kongrede lafı edilmemesi gerekir diye düşünüyorum.


                Emeği geçenleri tebrik ediyorum.